Kullanım Koşulları

Tanımlar

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), Fenerbahçe Mah, Iğrıp Sk. No: 13,Kadıköy/İstanbul – PK:34726 adresinde mukim, 2140295149 vergi kimlik no.lu Selçuk COŞKUN-viaselcuk ve “hitsin.net” web sayfası veya mobil uygulaması (Bundan böyle “hitsin.net” olarakanılacaktır.) ile hitsin.net üzerinden fenomenlerden reklam hizmetini (“reklam“), fenomenler ile belirli şartlar doğrultusunda video konferans görüşmeleri yapılması hizmetini (“Görüntülü Görüşme“) veya fenomenlerin ticari işletmeleri tanıtacağı reklam (“Reklam Videosu”) ve hitsin.net’in web sayfasında veya mobil uygulamasında sunacağı diğer hizmetleri satın almak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”, veya “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Hitsin.net, Kullanıcılar’ın fenomenlerden (“Fenomen”) çeşitli kriterlere tabi olarak talep ettikleri videoları , Fenomenler ile gerçekleşen görüşmelerin (Görüntülü Görüşme)detayları işbu Sözleşme ve/veya hitsin.net de(“Site”) belirtilen hizmetler (Hizmetler) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır.

İş bu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hitsin.net’in yaptığı özel kampanyalar satın alma sayfasında gösterilecektir. İşbu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmeden sonra ek protokollerle işbu sözleşmede yer almayan yeni hizmetleri satın alabilir.

hitsin.net’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve Taraflar‘ın hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbu Sözleşme, Kullanıcı’lar ile yasal şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hitsin.net kullanımına ilişkin kurallar, koşullar ve şartname belgeleri, işbu Sözleşme’nin bir eki ve ayrılmaz bir parçası olacak ve burada belirtilen hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tam kapsamını oluşturacaktır.

hitsin.net’in sağladığı hizmetleri kullanmakla işbu Sözleşme’ye taraf olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşme konusu “hitsin.net” web sitesi ve mobil uygulama ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşme’de talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeden önce, www.hitsin.net bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı, doğru, kesin, güncel bilgiler vermeyi, üçüncü bir kişi adına sipariş verilmesi halinde; Fenomen’in videolarda belirtmesini istediği mesaj, videonun veya içeriğin tarafına ilişkin bilgiler ve Site’de gerekli görülen tüm alanlar veya bilgiler hakkında doğru bilgi vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hitsin.net’de verdiği sipariş ile Fenomen’lerin videolarındaki içerikler arasında farklılıklar olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme; Kullanıcı’ya, Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, hitsin.net’e, Fenomen’e veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya hitsin.net’in içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Kullanıcı, hitsin.net‘in ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

hitsin.net üzerinden her türlü işlemin yapılmasında 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmeden işlemlerin yapılması durumunda Kullanıcı tüm zararlarını karşılayacağı gibi, reşit olmayan veya 18 yaş altında olan Kullanıcıların yaptığı işlemlerde ödeme alan veya yapan kişi sorumlu kabul edilecektir.

Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte hitsin.net’de yer alan diğer sözleşmeleri ve protokolleri de kabul ettiğini, hitsin.net’in güncellenecek olan sözleşmelerini, protokollerini ve eklerini de kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, hitsin.net’e ve dolayısıyla Fenomen’e ileteceği taleplerde yasalara uygun bir şekilde davranacağını, suç oluşturabilecek eylemlerden kaçınacağını, ticari taleplerine ilişkin ise haksız rekabet teşkil edebilecek veyahut kanunlara aykırı taleplerinden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, içeriklere ilişkin özgürce taleplerde bulunabileceği gibi, bu taleplerinde özgünlüğe dikkat etmeyi, üçüncü kişilerin haklarına halel getirmemeyi, kanunlara uygun olmayı; hitsin.net kurallarıyla bağdaşmayan ifadeler olması durumunda ise içeriklerin hitsin.net tarafından değiştirilebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Fenomen’lerin videolarına ilişkin kötü niyetli veyahut Fenomen ile hitsin.net’in toplum nezdindeki itibarını sarsabilecek veyahut benzeri eylemlerde bulunamaz.

Kullanıcı sipariş etmiş olduğu veya teslim almış olduğu videoların sahibi olmayıp, yapmış olduğu ödeme ilgili videoların belirli süreliğine Kullanıcı’ya lisansın kiralanmasına ilişkindir. Bu kapsamda Kullanıcı, hitsin.net tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin, içeriklere ilişkin veyahut videolara ilişkin belirli bir bedel karşılığında, belirli bir süre boyunca ve işbu Sözleşme kuralları kapsamında lisans kiralaması yapmaktadır.

Kullanıcı, üçüncü şahsın gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir talepte bulunmayacağını, aksi durumda tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

hitsin.net’in kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. hitsin.net mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, hitsin.net’in mücbir sebebin ortaya çıkmasından önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme‘nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir. Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde, hitsin.net lehine olan hükümler uygulama alanı bulacaktır.